Adventi gyertyagyújtás Kisteleken, 2020  - 2020.11.30 Sándor Attila
Adventi gyertyagyújt...
Sándor Attila2020.11.30
Adventi gyertyagyújtás Kisteleken, 2020  - 2020.11.30 Sándor AttilaAdventi gyertyagyújtás Kisteleken, 2020  - 2020.11.30 Sándor AttilaAdventi gyertyagyújtás Kisteleken, 2020  - 2020.11.30 Sándor AttilaAdventi gyertyagyújtás Kisteleken, 2020  - 2020.11.30 Sándor AttilaAdventi gyertyagyújtás Kisteleken, 2020  - 2020.11.30 Sándor AttilaAdventi gyertyagyújtás Kisteleken, 2020  - 2020.11.30 Sándor AttilaAdventi gyertyagyújtás Kisteleken, 2020  - 2020.11.30 Sándor Attila
Beemelték a fenyőket Kisteleken - 2020.11.25 Sándor Attila
Beemelték a fenyőket...
Sándor Attila2020.11.25
Beemelték a fenyőket Kisteleken - 2020.11.25 Sándor AttilaBeemelték a fenyőket Kisteleken - 2020.11.25 Sándor AttilaBeemelték a fenyőket Kisteleken - 2020.11.25 Sándor AttilaBeemelték a fenyőket Kisteleken - 2020.11.25 Sándor AttilaBeemelték a fenyőket Kisteleken - 2020.11.25 Sándor AttilaBeemelték a fenyőket Kisteleken - 2020.11.25 Sándor Attila
KISTELEKI ONLINE PROGRAMNAPTÁR
Még több esemény...

Teljesen megújult a baksi gondozási központ
Kistelekjárás.hu
2020.10.23.Lezárult az átalakítás, bővítés és felújítás, a település jóléti rendszerének legfőbb részét képező szolgáltató központ megújultan töltheti be meghatározó szerepét a település életében


erfa_logo

SAJTÓKÖZLEMÉNY     

LEZÁRULT A BAKSI GONDOZÁSI KÖZPONT ÁTALAKÍTÁSA, BŐVÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA

A TOP-4.2.1-15-CS1-2016-00009 kódszámú – „TÁMASZPONT”- Baksi Szociális Segítő Centrum átalakítása, bővítése és felújítása elnevezésű pályázat keretein belül, a megfelelő intézményi háttér kialakításával, a komplexen megvalósuló szakmai munka színvonalának, eredményességéhez növeléséhez, járult hozzá a beruházás az igénybevevők életkörülményeinek javításához.

gondozasi_kozpont_atadas_baks_20201022_ck_010

Baks Községi Önkormányzat 2016 májusában nyújtott be támogatási kérelmet a „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című felhívás alapján a baksi Gondozási Központ fejlesztésére és bővítésére vonatkozóan. A projektben szereplő tevékenységek megvalósítására 2017. június végén kötötték meg a Támogatási szerződést, amely szerződés keretében 59 999 993 Ft-ot fordíthatott az önkormányzat az ellátásokat biztosító, igen leromlott és elhasználódott állapotban lévő épületre.

A projekt alapvető célja, hogy a főépület felújításával és bővítésével (a kis épület megszüntetésével) valamennyi szolgáltatás biztosítására megfelelő körülmények közé kerüljön sor, illetve az ebédszállításra alkalmas gépjármű beszerzésével az ételek kiszállítása is az elvárható feltételek mellett történjen meg.

gondozasi_kozpont_atadas_baks_20201022_ck_010

A jelenlegi szolgáltatási struktúra tekintetében jelentősebb változás nem történik, hiszen a fejlesztést érintő szolgáltatások jelenleg is adottak a településen, mindazonáltal a kedvezőbb körülmények minőségi változást hozhatnak a település jóléti rendszere tekintetében.

A nappali ellátás nehéz szociális körülmények közt élő igénybevevői számára olyan körülmények biztosítása, mely révén egyrészről javul életkörülményük azáltal, hogy a nap jelentős részében korszerű, kényelmes, higiénikus, életkoruknak megfelelő körülmények között tölthetik idejüket, hozzájárulva ezzel a harmonikus életvitel megteremtéséhez, másrészről pedig megfelelő körülményeket biztosít az egyéni szükségletekhez és igényekhez igazodó gondozási tevékenységek biztosításához.

gondozasi_kozpont_atadas_baks_20201022_ck_010

A családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatás megfelelő körülményeinek kialakításával megoldottá válik a diszkréciót, a személyiségi jogokat tiszteletben tartó egyéni esetkezelések, segítő beszélgetések megtartásának feltételei. A házigondozás adminisztrációs tevékenységeinek külön iroda kerül kialakításra.

A mosóhelyiség kialakítása és nagyteljesítményű mosó- és szárítógép beszerzése révén gondozottak számára biztosított mosási szolgáltatás is megfelelő higiénés körülmények közt végezhető el.

gondozasi_kozpont_atadas_baks_20201022_ck_010

Járműbeszerzés az étel, illetve a klubtagok szállításának megoldására.

A lakosság mintegy 15%-ával közvetlen kapcsolatban álló, a település jóléti rendszerének legfőbb részét képező szolgáltató központ meghatározó szerepet tölt majd be a település életében. A program megvalósulásával a szolgáltatás minősége és színvonala nagymértékben javul, ami a helyi közösség életminőségét is kedvezően befolyásolhatja.

A fejlesztéssel teljes-körűvé válhat az önkormányzati intézményrendszer (iskola, óvoda, közösségi házak, családi napközi, Faluház) felújítása, modernizációja.

További információ kérhető:
Búza Zsolt – polgármester
info@baks.hu